Terrassa Activa ofereix servei de gestoria a Terrassa, així com serveis d'assessorament a empreses, gestoria laboral, fiscal i comptable i assesorament jurídicTerrassa Activa ofrece servicio de gestoría en Terrassa, servicio de asesoramiento a empresas, gestoría laboral, fiscal y contable y asesoramiento jurídico.
cat / es
SERVEISSERVICIOS > ÀREA JURÍDICAÁREA JURÍDICA
gestoria
DRET MERCANTILDERECHO MERCANTIL
DRET ADMINISTRATIUDERECHO ADMINISTRATIVO
DRET PENALDERECHO PENAL
DRET LABORAL I CIVILDERECHO LABORAL y CIVIL
· Constitució, fusió, dissolució i escissió de societats.
· Responsabilitats d'administradors.
· Impagats i litigis de caràcter mercantil.
· ESPECIALISTES EN CONCURSOS DE CREDITORS

· Reclamacions contenciós-administratives.
· Reclamacions judicials i extrajudicials enfront de les diverses administracions.
· Responsabilitat administrativa, ben patrimonial o contractual.
· Assessorament en matèria de la normativa sobre protecció de dades.

· Representació i defensa.
· Delictes contra el patrimoni.
· Penal econòmic.
· Delictes informàtics.

· Relacions entre empresa i treballador - sindicat.
· Regulacions patrimonials i personals, tant públiques com privades. · Constitución, fusión, disolución y escisión de sociedades.
· Responsabilidades de administradores.
· Impagados y Litigios de carácter mercantil.
· ESPECIALISTAS EN CONCURSOS DE ACREEDORES

· Reclamaciones contencioso-administrativas.
· Reclamaciones judiciales y extrajudiciales frente a las diversas administraciones.
· Responsabilidad administrativa, bien patrimonial o contractual.
· Asesoramiento en materia de la normativa sobre protección de datos.

· Representación y defensa.
· Delitos contra el patrimonio.
· Penal económico.
· Delitos informáticos.

· Relaciones entre empresa y empleado – sindicato.
· Regulaciones patrimoniales y personales, tanto públicas como privadas.
tic
tictic
tic
ta
gestoria
SEGUEIX-NOSSIGUENOS
facebook gestoria terrassa
Linked In Gestoria Terrassa
CONTACTECONTACTO
© Tots els drets reservats Terrassa Activa Assessors Consultors S.L 2011
Disseny i programació web: albertoaranda.com© Todos los derechos reservados Terrassa Activa Asessors Consultors S.L 2011 - Aviso Legal
Diseño y programación web: albertoaranda.com
Valid XHTML 1.0 Transitional