Terrassa Activa ofereix servei de gestoria a Terrassa, així com serveis d'assessorament a empreses, gestoria laboral, fiscal i comptable i assesorament jurídicTerrassa Activa ofrece servicio de gestoría en Terrassa, servicio de asesoramiento a empresas, gestoría laboral, fiscal y contable y asesoramiento jurídico.
cat / es
SERVEISSERVICIOS > DESENVOLUPAMENT IMMOBILIÀRI DESARROLLO INMOBILIARIO
INVERSIÓ I CREIXEMENTINVERSIÓN Y CRECIMIENTO
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENTGESTIÓN Y DESARROLLO
gestoria
Valoracions immobiliàries a l'efecte de mercat, fiscals, permutes, expropiacions...
Valoracions, per a inversió en promocions immobiliàries residencials, industrials, complexos hotelers i turístics.Gestora d'obres de gran envergadura amb experiència.
Plans parcials, de millora i projectes d'urbanització.
Dictàmens pericials immobiliaris i urbanístics.
Execució de sentències en el camp immobiliari. Valoraciones inmobiliarias a efectos de mercado, fiscales, permutas, expropiaciones...
Valoraciones, para inversión en promociones inmobiliarias residenciales, idustriales, complejos hoteleros y turísticos.Gestora de obras de gran envergadura con experiencia.
Planes parciales, de mejora y proyectos de urbanización.
Dictámenes periciales inmobiliarios y urbanísticos.
Ejecución de sentencias en el campo inmobiliario.
tic

tic
tic
tic
tic
tic
ta
gestoria
SEGUEIX-NOSSIGUENOS
facebook gestoria terrassa
Linked In Gestoria Terrassa
CONTACTECONTACTO
© Tots els drets reservats Terrassa Activa Assessors Consultors S.L 2011
Disseny i programació web: albertoaranda.com© Todos los derechos reservados Terrassa Activa Asessors Consultors S.L 2011 - Aviso Legal
Diseño y programación web: albertoaranda.com
Valid XHTML 1.0 Transitional