Terrassa Activa ofereix servei de gestoria a Terrassa, així com serveis d'assessorament a empreses, gestoria laboral, fiscal i comptable i assesorament jurídicTerrassa Activa ofrece servicio de gestoría en Terrassa, servicio de asesoramiento a empresas, gestoría laboral, fiscal y contable y asesoramiento jurídico.
cat / es
SERVEISSERVICIOS > INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESAINTERNACIONALIACIÓN DE LA EMPRESA
gestoria
Assessorament per iniciar l'exportació en països Llatí-americans (Argentina, Brasil, Uruguai, Panamà) i zona Euro.

Acords de col·laboració amb organismes oficials i convenis amb despatxos internacionals per facilitar l'entrada del projecte.

Quantificar els costos típics d'expansió tals com:

· La constitució de societat (sucursal, filial o oficines de representació, patents i/o marques),
· Sistema fiscal del país (impostos, subvencions),
· Costos immobiliaris d'implantació (oficina, sòl industrial i no industrial),
· Personal expatriat (visats i permisos, allotjament)
· Costos laborals (salari mitjà, percepcions salarials i no salarials, subvencions), contractació de subministraments i comunicacions. Asesoramiento para iniciar la exportación en países Latino-americanos (Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá) y zona Euro.

Acuerdos de colaboración con organismos oficiales y convenios con despachos internacionales para facilitar la entrada del proyecto.


Cuantificar los costes típicos de expansión tales como:
· La constitución de sociedad (sucursal, filial o oficinas de representación, patentes y/o marcas),
· Sistema fiscal del país (impuestos, subvenciones),
· Costes inmobiliarios de implantación (oficina, suelo industrial y no industrial),
· Personal expatriado (visados y permisos, alojamiento)
· Costes laborales (salario medio, percepciones salariales y no salariales, subvenciones), contratación de suministros y comunicaciones.
tic


tic


tic
ta
gestoria
SEGUEIX-NOSSIGUENOS
facebook gestoria terrassa
Linked In Gestoria Terrassa
CONTACTECONTACTO
© Tots els drets reservats Terrassa Activa Assessors Consultors S.L 2011
Disseny i programació web: albertoaranda.com© Todos los derechos reservados Terrassa Activa Asessors Consultors S.L 2011 - Aviso Legal
Diseño y programación web: albertoaranda.com
Valid XHTML 1.0 Transitional