Terrassa Activa ofereix servei de gestoria a Terrassa, així com serveis d'assessorament a empreses, gestoria laboral, fiscal i comptable i assesorament jurídicTerrassa Activa ofrece servicio de gestoría en Terrassa, servicio de asesoramiento a empresas, gestoría laboral, fiscal y contable y asesoramiento jurídico.
cat / es
SERVEISSERVICIOS > CORPORATE FINANCE:CORPORATE FINANCE
PROJECTES A DESENVOLUPARPROYECTOS A DESARROLLAR
ESTRATÈGIA D'EMPRESAESTRATEGIA DE EMPRESA
gestoria
Estudi d'anàlisi de projecte de nova creació.
Valoració financera del projecte d'inversió.
Càlcul de taxes de rendiment i viabilitat segons mètodes T.I.R. i V.A.N.Reflotació i sanejament de l'empresa.
Re-negociació del deute bancari i riscos crediticis.
Planificació estratègica en relació a fusions, adquisicions i aliances amb empreses dins de la globalització actual del mercat. Recolzament en la recerca d'empreses i capital de risc. Estudio de análisis de proyecto de nueva creación.
Valoración financiera del proyecto de inversión.
Cálculo de tasas de rendimiento y viabilidad según métodos T.I.R. y V.A.N.Reflotación y saneamiento de la empresa.
Renegociación de la deuda bancaria y riesgos crediticios.
Planificación estratégica en relación a fusiones, adquisiciones y alianzas con empresas dentro de la globalización actual del mercado. Apoyo en la búsqueda de empresas y capital riesgo.
tic
tic
tictic
tic
tic
ta
gestoria
SEGUEIX-NOSSIGUENOS
facebook gestoria terrassa
Linked In Gestoria Terrassa
CONTACTECONTACTO
© Tots els drets reservats Terrassa Activa Assessors Consultors S.L 2011
Disseny i programació web: albertoaranda.com© Todos los derechos reservados Terrassa Activa Asessors Consultors S.L 2011 - Aviso Legal
Diseño y programación web: albertoaranda.com
Valid XHTML 1.0 Transitional