Terrassa Activa ofereix servei de gestoria a Terrassa, així com serveis d'assessorament a empreses, gestoria laboral, fiscal i comptable i assesorament jurídicTerrassa Activa ofrece servicio de gestoría en Terrassa, servicio de asesoramiento a empresas, gestoría laboral, fiscal y contable y asesoramiento jurídico.
cat / es
SERVEISSERVICIOS > ASSESORAMENT PERSONALITZAT A EMPRESES I AUTÒNOMS ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
POSICIONAMENTPOSICIONAMIENTO
MESURES DE CORRECCIÓMEDIDAS DE CORRECCIÓN
ESTRATÈGIES DE CREIXEMENTESTRATÉGIAS DE CRECIMIENTO
gestoria
Anàlisi inicial de l'empresa, amb la finalitat de definir l'estat i situació actual a les àrees més importants: organització, financer/fiscal, comercial, producció i plantilla.


Planificació estratègica en base les directrius inicials preses amb l'equip administrador de l'empresa per establir solucions globals i específiques per optimitzar costos, processos productius i en definitiva, marges.


Valoració de l'empresa. Seguiment mensual i relació de proximitat per aconseguir els objectius i rendibilitats desitjades. Relació longeva i enfocada a resultats.
Análisis inicial de la empresa, con la finalidad de definir el estado y situación actual en las áreas más importantes: organización, financiero/fiscal, comercial, producción y plantilla.


Planificación estratégica en base las directrices iniciales tomadas con el equipo administrador de la empresa para establecer soluciones globales y específicas para optimizar costes, procesos productivos y en definitiva, márgenes.


Valoración de la empresa. Seguimiento mensual y relación de proximidad para alcanzar los objetivos y rentabilidades deseadas. Relación duradera y enfocada a resultados.


tic
tic
tic
ta
gestoria
SEGUEIX-NOSSIGUENOS
facebook gestoria terrassa
Linked In Gestoria Terrassa
CONTACTECONTACTO
© Tots els drets reservats Terrassa Activa Assessors Consultors S.L 2011
Disseny i programació web: albertoaranda.com© Todos los derechos reservados Terrassa Activa Asessors Consultors S.L 2011 - Aviso Legal
Diseño y programación web: albertoaranda.com
Valid XHTML 1.0 Transitional