Terrassa Activa ofereix servei de gestoria a Terrassa, així com serveis d'assessorament a empreses, gestoria laboral, fiscal i comptable i assesorament jurídicTerrassa Activa ofrece servicio de gestoría en Terrassa, servicio de asesoramiento a empresas, gestoría laboral, fiscal y contable y asesoramiento jurídico.
cat / es

L'experiència en empreses avala el nostre servei.
La experiencia en empresas avala nuestro servicio.
  • Terrassa activa
  • Terrassa activa
  • Terrassa activa
Gestoria Terrassa
ÈTICA

Obtenir els millors resultats i/o optimitzar l'empresa és essencial, però és més important de quina forma obtenim aquests resultats. Transparència.ÉTICA

Obtener los mejores resultados y/o optimizar la empresa es esencial, pero es más importante como se obtienen estos resultados. Transparencia.
informació gestoria
Gestoría en Terrassa
RENDIBILITAT

Les nostres actuacions permeten millorar a l'empresa la seva explotació. Estratègia de creixement i internacionalització, i valoració de l'empresa i grup, per projectes de "Corporate Finance".RENTABILIDAD

Nuestras actuaciones permiten mejorar a la empresa su explotación. Estrategia de crecimiento e internacionalización y valoración de la empresa y grupo, para proyectos "Corporate Finance".
informació gestoria
Asesoría en Terrassa
RESPONSABILITAT

El nostre servei i rigor dipositat al comandament de les empreses, ens avalen en la llarga experiència des de 1994.RESPONSABILIDAD

Nuestro servicio y rigor depositado al cargo de las empresas, nos avala en nuestra larga experiencia desde 1994.
informació gestoria
Asesoría_A_Terrassa
SOSTENIBILITAT

Organitzem la capacitat productiva de l'empresa per cobrir les necessitats de la societat, per expressar el seu potencial màxim en el present i per crear nous conjunts de benestar.SOSTENIBILIDAD

Organizamos la capacidad productiva de la empresa para cubrir las necesidades de la sociedad, para expresar su potencial al máximo en el presente y para crear nuevos conjuntos de bienestar.
informació gestoria
gestoria
SEGUEIX-NOSSIGUENOS
facebook gestoria terrassa
Linked In Gestoria Terrassa
CONTACTECONTACTO
© Tots els drets reservats Terrassa Activa Assessors Consultors S.L 2011
Disseny i programació web: albertoaranda.com© Todos los derechos reservados Terrassa Activa Asessors Consultors S.L 2011 - Aviso Legal
Diseño y programación web: albertoaranda.com
Valid XHTML 1.0 Transitional